"Duaayen bahut see dee.n sabane magar
asar hone main hi zamaane lage."

Friday, June 18, 2010

TERE KAAM AANA HAI MUJE

हूँ अभी bhi  अदना  सा  मैं  , meri  bulandi  पे  n  ja
wo  to  logon  ne  sir  पे  chda  rukkha  hai  muje  .

 हूँ whi  anarhi  asuftanva  मैं , meri  sohbat pe n ja ( buk buk krne wala )
bde logon ne shokiya apna rukkha hai muje

हूँ bebus behal gumgin , मैं meri सूरत पे n ja
bta ke haledil अभी aks bhane hain mujhe

हूँ kanker nhin goher मैं  , meri kimat पे n ja
rkhle pas , tere kam अभी aana hai muje
 

No comments:

Post a Comment